Palikti švaresnę planetą

„TENA“ misija – pasirūpinti, kad visi „TENA“ produktai būtų tvaresni. Štai kodėl visose mūsų Europos gamyklose perėjome prie 100 % atsinaujinančios elektros energijos. Dėl šio sprendimo glėsime vidutiniškai 6 % sumažinti „TENA“ paliekamą anglies pėdsaką ir priartėsime prie ambicingo tikslo – iki 2030 m. perpus sumažinti mūsų sukeliamą aplinkos taršą visoje Europoje.  

Dvi vėjo jėgainės ant žalio kalno keteros. Debesys danguje ir kalnai tolumoje.

Kas yra atsinaujinanti elektros energija?

Atsinaujinanti elektros energija gaunama iš natūralių ir mažai anglies dioksido išskiriančių šaltinių, kurie nuolat atsinaujina. Tokie šaltiniai mažiau kenkia aplinkai ir padeda sumažinti klimato kaitos poveikį. Kokie yra šie šaltiniai ir kaip užtikriname, kad mūsų tiekiama elektra būtų atsinaujinanti?