Atrodo, jūs esate <country>

Eikite į savo šalies „TENA“ svetainę, kur rasite vietinę informaciją.

Privatumo taisyklės

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 


Siekiama, kad visi asmenys, kurių asmens duomenis tvarko Essity, visada būtų tikri, jog yra gerbiamas jų privatumas ir kad su jų asmens duomenimis elgiamasi tinkamai. Taip pat skaitykite Essity grupės elgesio kodeksą. Essity laikysis galiojančių nacionalinių duomenų apsaugos įstatymų, kurie reglamentuoja su asmenimis susijusių duomenų (t. y. asmens duomenų) rinkimą ir naudojimą, bei šių privatumo taisyklių. Šių privatumo taisyklių tikslas – nustatyti principus, kuriais vadovaujantis bus naudojami duomenis, kuriuos jūs pateiksite mums arba kuriuos mes gausime apie jus. Essity arba jos atitinkami filialai, numatyti šioje ar kitoje atitinkamoje svetainėje, yra duomenis kontroliuojanti įstaiga, atsakinga už čia apibūdintų asmens duomenų tvarkymą.

 

Informacija. Asmens duomenys

Asmens duomenis, įskaitant tokius duomenis kaip jūsų vardas, pavardė ir adresas, kuriuos pateikiate Essity, gali būti tvarkomi tiek rankiniu būdu, tiek kompiuteriu. Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi 1) administruojant bet kokius iš jūsų prašymus arba su jums susitarus, 2) teikiant informaciją ir paslaugas, susijusias su tokiu prašymu ar susitarimu, 3) rinkodaros sumetimais ir renkant klientų atsiliepimus, 4) pardavimo ir produktų plėtros sumetimais, jeigu Essity nuožiūra tai atrodys priimtina. Pateikdami asmens duomenis jūs sutinkate paisyti šiose privatumo taisyklėse ir naudojimo sąlygose numatytų sąlygų.

Apsilankius Essity svetainėse gali būti užregistruotas jų prieigai naudotas IP adresas. IP adresus mes naudojame ir tam, kad išmatuotume, kiek naudojamos Essity svetainės. (IP adresas – tai unikalus numeris, kuris kartais leidžia identifikuoti naudotojo prisijungimą prie interneto; jį automatiškai nurodo jūsų naršyklė, kiekvieną kartą jums apsilankius interneto svetainėje.) Atliekant tokį matavimą taip pat gali būti renkama informacija apie tai, kaip naudojate svetainę, o tam Essity gali stebėti svetainės naudojimo procesą, kad ją patobulintų, pritaikytų jūsų matomą jos turinį jūsų poreikiams, optimizuotų jūsų patirtį ir nustatytų svetainės naudojimo dažnį. Tai gali būti taikoma ir kitoms naudotojo paskyroms, kurias turite Essity svetainėje. Be to, galima atlikti statistinę surinktų duomenų analizę.

 

Slapta informacija 

Suteikdami mums slaptos asmeninės informacijos apie save (pavyzdžiui, informacijos apie savo fizinę sveikatą), suteikiate Essity sutikimą tvarkyti slaptus asmens duomenis privatumo taisyklėse (ir bet kokiame pranešime apie duomenų, suteiktų renkant asmens duomenis, naudojimą) numatytais tikslais, jeigu tokio sutikimo reikalauja galiojantys įstatymai.

Asmeninės informacijos atskleidimas trečiosioms šalims

Asmeninė informacija apie Jus yra konfidenciali ir prieinama tik darbuotojams, dirbantiems UAB Essity Lithuania. Jūsų pateikta asmeninė informacija nebus teikiama ar perduodama tretiesiems asmenims (įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms), išskyrus atvejus, kai tokia informacija privalo būti pateikta Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytiems subjektams, bei atvejus, numatytus šioje Privatumo politikoje, t.y. Essity pasilieka teisę perduoti Jūsų vardą, pavardę, adresą, el.pašto adresą bei telefono numerį tiems tretiesiems asmenims, kurie padės įvykdyti ir įgyvendinti Jūsų užsakymą. Jūsų pateikti duomenys gali būti eksportuojami kitoms Essity įmonės atstovybėms ir padalinaims (arba) verslo partneriams, veikiantiems tiek Europos Sąjungos šalyse, tiek už jos ribų. Numatytas asmens duomenų saugojimo terminas - 7 metai.

Pateikdami asmens duomenis internetu būkite atsargūs. Privalote patys pasirūpinti savo slaptažodžių ir asmeninės informacijos saugumu. Naudodamiesi šia interneto svetaine patvirtinate, kad suvokiate šiuos pavojus.

Prieiga prie asmens duomenų ir jų taisymas

Jeigu turite klausimų apie savo asmens duomenų tvarkymą arba jeigu manote, kad mūsų tvarkoma informacija yra neteisinga arba neišsami, kreipkitės į tą Essity įmonę, kuri yra aiškiai nurodyta svetainėje. Pagal vietinius duomenų apsaugos teisės aktus, galite turėti prieigą prie savo duomenų ir jų taisymo teisių. Kiek galėdami paisysime tokių teisių, kad įvykdytume visus savo teisinius įsipareigojimus.

Jeigu norite susisiekti su teikėju dėl šių privatumo taisyklių, kreipkitės į Essity el. paštu ltinfo@essity.com.

What are cookies?

Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet.