Atrodo, jūs esate <country>

Eikite į savo šalies „TENA“ svetainę, kur rasite vietinę informaciją.

Naudojimo sąlygos

UAB “SCA Hygiene Products”
Naugarduko g. 100, LT_03202 Vilnius
Reg.Nr: 211771280

Toliau vartojant sąvokas SCA ir „mes“ omenyje bus turima įmonė „Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)“, kuri yra šios interneto svetainės (toliau – svetainė) teikėja, nebent tam tikroje svetainėje ar kitoje paslaugoje būtų minimas kitas ūkio subjektas; tokiu atveju SCA santrumpa bus vadinamas toks ūkio subjektas. Šios naudojimo sąlygos taikomos svetainėms ir kitoms paslaugoms, susijusioms su šiomis naudojimo sąlygomis.
 
Teikdama šią svetainę ir laikydamasi šių naudojimo sąlygų SCA paisys Švedijos įstatymų. SCA grupė turi jai priklausančių ūkio subjektų visame pasaulyje, todėl tada, jei kaip tam tikros svetainės ar paslaugos teikėja nurodyta kita įmonė, šalies, kurioje ta įmonė yra registruota, įstatymuose gali būti numatyta kitokių arba papildomų taisyklių. Tokiu atveju toks ūkio subjektas reikiamu mastu privalės laikytis galiojančių nacionalinių įstatymų.
 
Teisinis pareiškimas
 
Medžiagą šioje svetainėje SCA savo klientams teikia kaip paslaugą, todėl ji gali būti naudojama tik informaciniais tikslais. Pavienes jos kopijas galima atsisiųsti laikantis tolesnių nuostatų.
 
Iš šios svetainės atsisiųsdami bet kokią medžiagą sutinkate su šiomis sąlygomis. Jeigu su jomis nesutinkate, nenaudokite šios svetainės ir nesisiųskite iš jos jokios medžiagos.

Informacija apie prekių ženklus
 
Visi pavadinimai, logotipai ir prekių ženklai priklauso SCA, jos filialams, susijusioms įmonėms, licencijų turėtojams ar bendrų įmonių bendraturčiams. SCA prekių ženklus ir registruotuosius prekių pavadinimus galima naudoti tik taip, kaip nurodyta šiose naudojimo sąlygomis arba gavus išankstinį raštišką SCA leidimą.
 
Norint naudoti SCA prekių ženklus reklamuojant SCA gaminius, būtina aiškiai nurodyti, kas yra šių ženklų savininkas.
 
Registruotasis naudojimas / individualios licencijos
 
Visas šios svetainės turinys, toks kaip tekstas, grafiniai elementai, logotipai, mygtukų piktogramos, vaizdai, garso įrašai ir programinė įranga, priklauso SCA arba jos turinio teikėjams ir yra saugomas Švedijos bei tarptautinių autoriaus teisių įstatymų. Be leidimo naudojant arba platinant šios svetainės medžiagą gali būti pažeisti autoriaus teisių, prekių ženklų ir (arba) kiti įstatymai, todėl už tai gali būti taikomos civiliniame arba baudžiamajame kodekse numatytos sankcijos.
Be aiškaus raštiško SCA leidimo negalima komerciniais tikslais atgaminti, dauginti, kopijuoti, parduoti, perparduoti ar kaip nors kitaip naudoti nei visos šios svetainės, nei jos dalies. Vieną informacijos, kurią rasite SCA svetainėje, kopiją galite atsisiųsti į vieną kompiuterį tik naudoti asmeniniais nekomerciniais vidiniais sumetimais.
 
Informacijos negalima keisti, naudoti ar perduoti jokiais komerciniais tikslais; iš jos negalima pašalinti jokių autoriaus teises ar kitą nuosavybės informaciją nurodančių pranešimų. Įsipareigojate neleisti nesankcionuotai kopijuoti medžiagos ir pasirūpinti, kad visi jūsų organizacijos darbuotojai ir rangovai, jeigu jų turite, paisytų šių apribojimų.
 
Įsipareigojate paisyti visų galiojančių autoriaus teisių įstatymų. Leidžiama jums kopijuoti šią svetainę tik retkarčiais ir kai to reikia ją peržiūrint; galite išsispausdinti tokios apimties šios svetainės kopiją, kokia yra pagrįstai reikalinga asmeniniais sumetimais. Naudoti kaip nors kitaip yra griežtai draudžiama. Negavę mūsų išankstinio raštiško leidimo negalite šios svetainės susieti su jokiu tinklalapiu, išskyrus pradžios tinklalapį. SCA nesuteikia jums jokių aiškiai išreikštų ar numanomų teisių, numatytų patentuose, autoriaus teisių, prekių ženklų ar komercinių paslapčių informacijoje.
 
Garantijų išsižadėjimas

Čia pateikta informacija teikiama tokia, kokia yra, be jokių aiškiai išreikštų ar numanomų garantijų, įskaitant galimybės parduoti, intelektinės teisės nepažeidimo ar tinkamumo tam tikriems tikslams, garantijas. Jeigu SCA svetainė yra susieta su trečiosios šalies interneto svetaine, tokios sąsajos pateikiamos tik naudotojų patogumui, todėl SCA neatsako už tokioje interneto svetainėje esančios informacijos turinį ar tikslumą.
 
SCA jokiomis aplinkybėmis nesiims atsakomybės už jokią žalą, įskaitant žalą, patirtą dėl prarasto pelno, pertraukto verslo ar prarastos informacijos, dėl informacijos naudojimo ar nesugebėjimo ja naudotis, net jeigu SCA ir žinojo apie tokios žalos galimybę, bet tokia žala neapsiribojant.
 
SCA neteikia jokių garantijų dėl informacijos, joje esančio teksto, grafinių elementų, nuorodų ar kitų elementų tikslumo ar išsamumo. SCA gali bet kuriuo metu be įspėjimo pakeisti šį turinį ar jame apibūdintus gaminius. SCA neįsipareigoja atnaujinti šioje svetainėje pateiktos informacijos ar kitos medžiagos.
 
Naudotojų pateikta informacija
 
Bet kokia medžiaga, informacija ar pranešimai, kuriuos perduosite arba paskelbsite šioje svetainėje, bus laikoma nekonfidenciali, neišskirtinė, neapmokėtina, negrąžinama, visiškai sublicencijuojama ir nefirminė (toliau – pranešimai). SCA nesiims jokios atsakomybės už tokius pranešimus.
 
SCA galės atskleisti, kopijuoti, platinti, įtraukti ir (arba) kitaip naudoti tokius pranešimus kartu su kitais duomenimis, vaizdais, garsais, tekstu ir kitais juose esančiais objektais bet kokiais komerciniais ir nekomerciniais sumetimais.
 
Per šią svetainę ar kokiais nors kitais būdais SCA pateikdami savo asmens duomenis jūs sutinkate, kad SCA gali naudoti tuos duomenis tam, kad įvertintų jūsų pateiktą informaciją ir platintų SCA gaminius bei paslaugas, įskaitant teisę perduoti duomenis trečiosioms šalims SCA bus atsakinga už tokį asmens duomenų apdorojimą; galite kreiptis į SCA dėl neteisingų duomenų ar kitų su jūsų asmens duomenimis susijusių dalykų. Numatytas asmens duomenų saugojimo terminas - 7 metai.
 
Negalite skelbti pranešimų, kurie gali būti laikomi įžeidžiantys, pažeisti kitų asmenų privatumą, gali būti laikomi komercinio platinimo būdu arba yra neteisėti ar nederami dėl kitų dalykų. Sužinojusi apie tokius pranešimus SCA juos pašalins; pasiliekame teisę atimti iš jūsų galimybę naudotis mūsų svetaine arba paslaugomis.
Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, tokiomis kaip „Facebook“, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Pavyzdžiui, „Facebook“ visiems savo naudotojams ir lankytojams taiko Pareiškimą dėl teisių ir pareigų, todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis.
 
Kitos sąlygos
 
SCA gali bet kuriuo metu peržiūrėti šias naudojimo sąlygas ir atnaujinti šį pranešimą. SCA pasilieka teisę savo nuožiūra 1) pakeisti šį teisinį pareiškimą, 2) stebėti ir šalinti skelbiamus pranešimus ir (arba) 3) bet kokiu metu be įspėjimo atimti galimybę naudotis svetaine.
 
Jeigu kuri nors šio teisinio pareiškimo sąlyga ar nuostata dėl kokios nors priežasties nustoja savo galios, tampa neteisėta ar neįvykdoma, likusių sąlygų ir nuostatų galiojimui tai neturi jokios įtakos.

What are cookies?

Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet.