Privatumo politika ir teisinė informacija OLD

Naudojimo sąlygos

Jūsų apsilankymui šiame tinklalapyje ir jo informacijos naudojimui yra taikomos taisyklės ir sąlygos, numatytos atitinkamuose šio tinklapio skyriuose. Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite skyrelius „Teisinė informacija” ir „Privatumo politika” (žr. žemiau).

PRIEŠ NAUDODAMIESI ŠIUO TINKLALAPIU ĮDĖMIAI PERSKAITYKITE ŠIAS NUOSTATAS

Šiame tinklapyje www.tena.lt  (toliau – tinklapis) esančios informacijos ir duomenų savininkas yra UAB „SCA Hygiene Products“ (toliau – SCA) ir šią informaciją bei duomenis ji teikia vartotojui kaip papildomą paslaugą.


Atsisiųsdami bet kokią informaciją iš šio tinklalapio Jūs patvirtinate, kad sutinkate su šiomis nuostatomis.

 

TEISINĖ INFORMACIJA

Informacija apie prekių ženklus


Visi pavadinimai, logotipai ir prekių ženklai yra SCA, jos filialų, susijusių bendrovių ar jų licencijų išdavėjų, ar bendros įmonės partnerių nuosavybė.

SCA prekių ženklus galima naudoti tik šiose Naudojimo sąlygose numatytais būdais arba gavus išankstinį SCA leidimą.

Bet kokių SCA prekių ženklų naudojimas SCA gaminių reklamai turi būti oficialiai patvirtintas SCA.

Ribotas naudojimas / leidimas vienai kopijai

Visa šiame tinklalapyje esanti medžiaga, pvz., tekstas, grafiniai elementai, logotipai, mygtukų piktogramos, paveikslėliai, garso takeliai ir programinė įranga, yra SCA arba tokio turinio tiekėjų nuosavybė ir yra saugoma Lietuvos bei tarptautinių teisės aktų, reglamentuojančių autorių teises bei prekių ženklus. Bet koks neteisėtas tokios medžiagos panaudojimas, neturint jos savininko sutikimo, gali užtraukti civilinę, administracinę ar net baudžiamąją atsakomybę.

Nei šis tinklalapis, nei bet kokia jo dalis negali būti atkuriama, dubliuojama, kopijuojama, parduodama, perparduodama ar kitaip naudojama bet kokiais SCA neleidžiamais komerciniais tikslais. Į vieną kompiuterį galite atsisiųsti tik vieną SCA tinklalapiuose rastos informacijos kopiją asmeniniam, nekomerciniam, vidiniam naudojimui, jei SCA nėra suteikusi rašytinio leidimo elgtis kitaip.

Informacijos negalite keisti, naudoti ar perkelti jokiais komerciniais tikslais, pašalinti prie informacijos esančių įspėjimų apie autorių teises ar nuosavybę. Sutinkate vengti bet kokio neteisėto medžiagos kopijavimo ir užtikrinti, kad jūsų organizacijos darbuotojai, jei taikytina, laikytųsi šių apribojimų.

 Garantijų atsisakymas

ČIA ESANTI INFORMACIJA PATEIKIAMA „KOKIA YRA“ – BE JOKIŲ IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT PERKAMUMO, INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS NEPAŽEIDIMO AR TINKAMUMO BET KOKIAM TIKSLUI GARANTIJAS. JEI SCA PATEIKIA NUORODĄ Į TREČIOSIOS ŠALIES TINKLALAPĮ, TAI DAROMA TIK VARTOTOJŲ PATOGUMUI IR SCA NEATSAKO UŽ TOKIO TINKLALAPIO TURINIO AR INFORMACIJOS TEISINGUMĄ.

SCA NEATSAKINGA UŽ JOKIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT BET NEAPSIRIBOJANT, NUOSTOLIUS NETEKUS PELNO, DĖL VEIKLOS NUTRAUKIMO ARBA INFORMACIJOS PRARADIMO, ATSIRANDANČIO DĖL NAUDOJIMO AR NEGALĖJIMO PASINAUDOTI INFORMACIJA, NET JEI SCA BUVO PRANEŠTA APIE GALIMUS TOKIUS NUOSTOLIUS.

SCA negarantuoja informacijos, teksto, grafinių elementų, nuorodų ar kitų šią informaciją sudarančių elementų teisingumo ir užbaigtumo. SCA gali bet kuriuo metu nepranešusi keisti šį turinį ar jame aprašytus gaminius. SCA neįsipareigoja atnaujinti informacijos ar kitos šiame tinklalapyje esančios medžiagos.

Vartotojų sutikimas

Bet kokia medžiaga, informacija ar kiti pranešimai, kuriuos siunčiate ar dedate į šį tinklalapį, (išskyrus asmens duomenis kaip tai numatyta Privatumo politikoje) bus laikomi nekonfidencialiais, neišskirtiniais, neatšaukiamais, visiškai sublicencijuojamais ir nepatentuotais, už juos nebus mokamas joks autorinis honoraras. SCA galės atskleisti, kopijuoti, platinti, įteisinti ir (arba) kitaip naudoti minėtus pranešimus kartu su kitais duomenimis, paveikslėliais, garsais, tekstu bei kitais išreikštais dalykais bet kokiems komerciniams bei nekomerciniams tikslams.

Kita

SCA gali bet kuriuo metu peržiūrėti šias nuostatas ir atnaujinti informaciją.

SCA pasilieka teisę savo nuožiūra be įspėjimo bet kuriuo metu (1) keisti šias sąlygas, (2) prižiūrėti ir šalinti informaciją ir (arba) (3) nutraukti prieigą prie tinklalapio.

Jei kuri nors iš čia išvardintų sąlygų ar nuostatų būtų pripažinta neteisėta, klaidinga, negaliojančia ar dėl kokių nors priežasčių neturinčia teisinės galios, kitos nuostatos ir sąlygos lieka galioti.

 

PRIVATUMO POLITIKA

UAB „SCA Hygiene Products” savo veikloje yra įsipareigojusi laikytis visų Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą (Lietuvos Respublikos Asmens duomenų apsaugos įstatymą skaitykite adresu: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=314940)  ir siekia, kad visi asmenys, kurių asmens duomenis tvarko mūsų bendrovė, jaustųsi tikri, jog gerbiame jų privatumą ir tinkamai saugome patikėtus asmens duomenis.

Privatumo politikos nuostatų tikslas – pranešti Jums, kokią informaciją kaupiame ir kam ji gali būti naudojama.

Kiekvieną kartą, kai Jūs apsilankote mūsų tinklalapyje ir atliekate jame tam tikrus veiksmus, Jūs sutinkate su SCA veiksmais, aprašytais skyreliuose „Teisinė informacija” ir „Privatumo politika”. SCA turi teisę keisti minėtų skyrelių nuostatas, todėl rekomenduojame Jums kartkartėmis pakartotinai juos peržiūrėti, kad susipažintumėte su pačia naujausia jų versija. 

Asmens duomenų apsauga ir žmonių sąžiningumas yra vienas „SCA Hygiene Products” prioritetų. Asmeninę informaciją rūpestingai saugome nuo neteisėto naudojimo, praradimo ar iškraipymo.

Mūsų tinklalapyje yra nuorodų į kitus tinklalapius internete, kurie nėra SCA nuosavybė. Todėl jei iš mūsų tinklapio patenkate į kitą ir ten pateikiate savo asmens duomenis, tokiu atveju mes nebeprisiimame atsakomybės už asmens duomenų apdorojimą tuose išoriniuose tinklalapiuose. Todėl prieš pateikiant savo asmens duomenis kituose tinklapiuose, rekomenduojame peržiūrėti tų tinklapių asmens duomenų naudojimo politiką.

Mūsų kaupiama informacija

UAB „SCA Hygiene Products” gali paprašyti Jūsų, kaip tinklapio naudotojo, pateikti asmeninę informaciją, kai atliekate šiuos veiksmus, kai:

·          dalyvaujate konkursuose;

·          tampate SCA klientų klubo nariu;

·          užsisakote gaminių pavyzdžių;

·          prašote informacijos apie SCA;

·          kitais atvejais, numatytais mūsų tinklapyje.

Jums atliekant aukščiau išvardintus veiksmus, mes paprastai prašome Jūsų pateikti šią informaciją:

·          Jūsų vardą ir pavardę;

·          gimimo metus;

·          el. pašto adresą;

·          namų adresą;

·          telefono numerį (jei neturint Jūsų telefono numerio būtų neįmanoma suteikti Jūsų prašomos paslaugos);

Kiekvienu atveju, kai mes prašome Jūsų pateikti asmeninę informaciją, visada aiškiai nurodome, ar prašoma informacija yra būtina tam, kad suteiktume Jūsų prašomą paslaugą, ar šią informaciją mes prašome Jūsų pateikti savanoriškai ir Jūs turite galimybę atsisakyti tą padaryti (privaloma pateikti informacija žymima „*” ženklu).   

Kam naudojami Jūsų pateikti asmens duomenys?

Jūsų pateikti ir mūsų sukaupti asmeniniai duomenys yra naudojami šiais tikslais:

·          kad galėtume Jums leisti saugiai ir paprastai naudotis mūsų tinklalapiais;

·          kad galėtume elektroniniu paštu ar kitais būdais su Jumis susisiekti dėl mūsų organizuojamų konkursų, SCA narystės bei kitų interaktyvių pasiūlymų;

·          kad galėtume Jums pateikti informaciją apie „SCA Hygiene Products” ir mūsų gaminius,  atsiųsti reklamos ir skelbimų, jei yra Jūsų sutikimas panaudoti Jūsų asmens duomenis.  

Slapukai, Skaidrieji GIF failai ir IP adresai


Tam, kad savo tinklapio lankytojams galėtume pasiūlyti informacijos bei sprendimų, specialiai sukurtų ir pritaikytų būtent jiems, naudojame slapukus, skaidriuosius GIF failus ar kitas panašias priemones.

Slapukai 

Slapukai įprastai naudojami:

·          Jūsų kompiuteriui nustatyti (pvz. palengvinti prisijungimą ar parinkti atitinkamą kalbą);

·          skaičiuoti tinklalapių lankytojams;

·          stebėti susidomėjimą tam tikrais pasiūlymais bei konkursais;

·          duomenų srautui tinklalapiuose matuoti.


Jūsų naršyklės nustatymai leidžia nuspręsti priimti ar atmesti slapukų saugojimą Jūsų kompiuterio standžiajame diske. Jei pasirenkate, kad Jūsų naršyklė nesaugotų slapukų, tuomet naudojimasis tinklalapiu bus šiek tiek ribojamas.

Informacijos apie tai, kaip nustatyti, kad Jūsų naršyklė atmestų slapukus arba praneštų kiekvieną kartą, kai jie siūlomi, galite rasti savo naršyklės pagalbos skiltyje. Jei norite ištrinti kompiuteryje jau esančius slapukus, jie paprastai saugomi aplankuose „Cookies“ (slapukai) ir „Temporary Internet files“ (laikini interneto failai). 

Skaidrieji GIF failai
Skaidrieji GIF failai (taip pat vadinami tinklalapio indikatoriais arba tinklalapio pikseliais) naudojami reklamos internete matavimams atlikti. Šie failai naudojami slapukams Jūsų standžiajame diske nustatyti. Informacija naudojama tirti, kokiais skelbimais žmonės daugiausiai domisi.

IP adresas
Norint veiksmingai ir saugiai administruoti tinklalapį, tam tikrą laiką kaupiame ir saugome IP adresus. IP adresas yra unikalus numeris, iš kurio galima nustatyti lankytojų prisijungimo prie interneto tipą. Apie šį numerį Jūsų naršyklė automatiškai praneša kaskart atsidarius tinklalapį. 
  

Kas galės naudotis Jūsų pateikta asmenine informacija?

Asmeninė informacija apie Jus yra konfidenciali ir prieinama tik darbuotojams, dirbantiems UAB „SCA Hygiene Products“. Jūsų pateikta asmeninė informacija nebus teikiama ar perduodama  tretiesiems asmenims (įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms), išskyrus atvejus, kai tokia informacija privalo būti pateikta Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytiems subjektams, bei atvejus, numatytus šioje Privatumo politikoje, t.y. SCA pasilieka teisę perduoti Jūsų vardą, pavardę, adresą, el.pašto adresą bei telefono numerį tiems tretiesiems asmenims, kurie padės įvykdyti ir įgyvendinti Jūsų užsakymą.

Papildoma informacija

Jei turite klausimų dėl to, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, rašykite el. paštu: ltinfo@sca.com.

Šiuo el.paštu galite susisiekti su mumis, jei ateityje norėsite, kad Jūsų asmens duomenys būtų pataisyti, ištrinti ar užblokuoti.


 

Pagarbiai Jūsų,

„SCA HYGIENE PRODUCTS“ UAB
Naugarduko g.100, Vilnius LT-03202
LIETUVA

Tel. 8 5 268 3455