Ekonominiai įsipareigojimai

Mūsų tvarumo įsipareigojimai susiję ne tik su aplinka. Vietovėse, kuriose mes įsikūrę, atliekame ir svarbų darbdavių bei investuotojų vaidmenį.

Didžiuojamės kurdami saugią, sąžiningą ir įkvepiančią darbo aplinką. Siekdami užtikrinti, kad mūsų veikla atitiktų pagrindines mūsų vertybes – pagarbą, meistriškumą ir atsakomybę – parengėme Elgesio kodeksą, į kurį įtraukėme sveikatos ir saugos, žmogaus teisių, verslo etikos, darbuotojų santykių ir bendruomenės dalyvavimo gaires.