Tarnavimo laiko vertinimas

Eco Actions programa

Eco Actions programa – tai nuolatinis mūsų įsipareigojimas kurti gaminius ir paslaugas, kuriais būtų galima gerinti kasdienio gyvenimo kokybę ir kartu mažinti poveikį aplinkai.

Nuo 1990 m. SCA daug dirba, kad įvertintų bei sumažintų bendrą mūsų gaminių poveikį aplinkai taikydama Tarnavimo laiko vertinimo (TLV) metodą.

Taikant Tarnavimo laiko vertinimo metodą, stebimas kiekvienas TENA gaminių etapas – nuo apsirūpinimo žaliavomis iki pat disponavimo. Taip galime apskaičiuoti gaminio anglies pėdsaką. Anglies pėdsakas – tai bendras per visą gaminio gyvavimo ciklą išmetamų visų šiltnamio efektą sukeliančių teršalų kiekis. Pagal šią informaciją galime priimti geriausius sprendimus, atsižvelgdami į aplinkos apsaugą. Išsamesnę informaciją apie TENA tarnavimo laiko vertinimo etapus galite rasti kituose keliuose puslapiuose.

Jau pasiekėme gerų rezultatų. Nuo 2008 m. iki 2009 m. liepos mėnesio Europoje TENA gaminių anglies pėdsaką sumažinome 3–17 proc. Pavyzdžiui, TENA Flex gaminių anglies pėdsakas sumažintas 17 proc., o TENA Lady – 11 proc. (trečiosios šalies patikrinimą atliko Švedijos aplinkos mokslinių tyrimų institutas IVL).

Siekdami tolesnės pažangos, užsibrėžėme kelis tikslus. Norime dar daugiau sumažinti savo anglies pėdsaką:

• ieškome tvarių sprendimų nuolat gerindami savo gaminių dizainą ir veiksmingiau naudodami žaliavas;
• užtikriname, kad mūsų naudojamos žaliavos būtų tiekiamos iš atsakingų šaltinių;
• mažiname panaudotų gaminių ir pakuočių atliekas;
• mažiname savo anglies išlakas iš iškastinio kuro ir įsigyjamos elektros energijos bei šildymą 20 proc. 2005–2020 m.;
• nuolat mažiname atliekų kiekį savo gamyklose;
• bendradarbiaujame su tiekėjais siekdami mažinti anglies išlakas visoje tiekimo grandinėje.